ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÁSZVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Munkaügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Teljes körű munkaügyi feladatok ellátása, ellenőrzése.
A munkavállalók be-és kiléptetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, okmányok
elkészítése, munkaügyi nyilvántartások vezetése, statisztikák készítése. A munkaügyi
dokumentumok rendszeres átnézése, ellenőrzése, a szükséges dokumentumok pótlásának
nyomon követése. Jogszabályi ismeretek folyamatos naprakész szinten tartása és alkalmazása.
(Mt., Kttv., Kjt., Eszjtv.) Belső és külső adatszolgáltatási igények elkészítése. Szoros együttműködés
a pénzügyi terület munkatársaival. KIRA, ASP rendszerek ismerete.
Betöltendő állás szakmacsoportja: HR és munkaügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 30 óra,
Általános, Részmunkaidős foglalkoztatás
Munkavégzés helye: Szászvár
Álláshirdető szervezet bemutatása: Közös Önkormányzati Hivatal A pályázat benyújtására
elektronikus úton Sebők Szilvia jegyző részére a jegyzo.szaszph@gmail.com e-mail címen
keresztül van lehetőség, mellékelve a hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésében kezeljék a
bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
Elvárt végzettség/képesítés:
- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 31246
Intézményi iktatószám: Sz/1465-1/2023.
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
Egyéb végzettség, Középfok - szakképzettség, Egyéb végzettség, Középiskolai/gimnáziumi
végzettség Munkaügyi, Személyügyi- és vagy Társadalombiztos
Járművezetői engedély kategória: B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
Egyéb pályázati előnyök:
- Hasonló területen szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.31. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat a
pályázat kiírója hallgatja meg és a kinevezésről Szászvár Nagyközség Jegyzője dönt, fenntartva
magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.15. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szaszvar.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.02.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.07.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 31246
Intézményi iktatószám: Sz/1465-1/2023.


HIRDETMÉNY

Tájékoztatás földalap hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)


 

 HIRDETMÉNY

Magyaregregyi Máré Vára Vadásztársaság területén gazdálkodó földhasználók tájékoztatására.


Közérdekű adatigénylés

Adatvédelmi tisztviselő

Dániel Balázs ügyvéd

7624 Pécs, Jurisics M. u. 5.

30/366-7814