Aktualitások

 

Lakossági tájékoztató a kutak bejelentéséről
MIÉRT KELL EGYÁLTALÁN BEJELENTENI A KUTAKAT?
Magyarország ivóvízellátása 95%-ban felszín alatti vízkészleteinkből történik. A vízkészletünk Lvéges. Csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a víz utánpótolódás egyensúlya károsodás nélkül megmaradjon.
Ezt ma Magyarországon jelentősen veszélyezteti az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma. Egyes becslések szerint a kutak 80-90%-át építik vagy építették meg a szükséges engedélyek és nyilvántartásba vétel nélkül, vagy nem megfelelő módon.
Ezért született meg a kutak bejelentésének kötelezettségéről szóló törvény.
MINDEN KUTAT BE KELL JELENTENI ÉS ENGEDÉLYEZTETNI KELL?
Igen, minden hivatalosan meg nem szüntetett kutat be kell jelenteni. Azt is, amit nem használ a tulajdonos és lefedte, és az 1992. február 15-e előtt készült kutakat, azaz száz évvel ezelőtt ásott vagy fúrt kutakat is.
KINEK ÉS HOL KELL BEJELENTENEM A KUTAM?
A település jegyzőjénél az Önkormányzati Hivatalban (mint helyileg illetékes vízügyi hatóságnál) kell azt a kutat (vagy kutakat) bejelenteni, amely(ek)
1.    magánszemély a tulajdonosa (magánszemély területén áll);
2.    a telken vagy már van épület, vagy már bejelentették az építési szándékot a hatóságnak;
3.    a kút csak talajvizet vagy parti szűrésű vízkészletet használ. Erről leginkább a kút mélysége árulkodik: ha 20 méternél nem mélyebb, akkor feltehetőleg csak talajvizet gyűjt a kút;
4.    csak családi célt szolgál, (locsolás vagy ívóvíz);
5.    kevesebb, mint évi 500 m3 vízkivétel (pl: kerti fúrt kút). Az 500 m3 /év mennyiség napi bontásban átlagosan 1,37 m3 /nap vízkivétel jelent. Ebbe a nyári hónapok alatti locsolás általában belefér.
A katasztrófavédelemnél (mint területileg illetékes vízügyi hatóságnál) kell bejelenteni azt a kutat (vagy kutakat) amelynek
1.    tulajdonosa nem magánszemély;
2.    magánszemélyé a kút, de használatából a tulajdonosnak bevétele van, pl: fóliasátras-, őstermelői tevékenység;
3.    magánszemélyé a kút, de az évi vízkivétel több mint 500 m3.
4.    vízbázisvédelmi területen áll.
Arról, hogy a kút milyen földrétegből gyűjti a vizet vagy vízbázisvédelmi területen áll a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhető tájékoztató!
A területileg illetékes vízügyi igazgatóság
Szászvár esetében
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
Postai címe:7602 Pécs, Pf.:101
Telefonszáma:    +36 72 506 300
E-mail:    titkarsag@ddvizig.hu
Hivatali Kapu:    DDVIZIG  KRID 526032918
Ügyfélfogadás: hétfő-péntek 9-14 óráig
előre egyeztetett időpontban.
MEDDIG KELL BEJELENTENEM A KUTAMAT?
2023. december 31-ig bírságmentes a bejelentés, utána már nemcsak az engedélyeztetési eljárás illetékét, hanem büntetést is kell fizetnie a bejelentőnek.
MI TÖRTÉNIK, HA NEM JELENTEM BE A KUTAM?
2024. január 1-től a be nem jelentett kutak után vízgazdálkodási bírságot szabhat ki a hatóság. Ennek összege magánszemély esetében akár 300.000 Ft., egyéb esetekben 1.000.000 Ft. is lehet.
Ezért kérjük, hogy az Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben minden szászvári kúttal rendelkező lakos mielőbb tegye meg a bejelentést!
MILYEN FORMANYOMTATVÁNYT KELL KITÖLTSEK, HA ELÉG A JEGYZŐNÉL BEJELENTEM A KUTAM?
Ásott kút esetén:
1.    1965. július 1- ig bárki, szabadon és engedély nélkül ásathatott kutat a saját telkén, ezért az 1965 előtt ásott kutakra üzemeltetési engedélyt kell kérni. 
2.    1965 és 1992. február 15. között a kút ásásához vízjogi létesítési engedélyt kellett (volna). kérni, ezért az ekkor ásott kutakra fennmaradási engedélyt ad a jegyző.
3.    1992. február 15. után ásott kutakra fennmaradási engedélyt kérhető.
Fúrt kút esetén:
1.    a 1992. február 15. előtt fúrt kutakra üzemeltetési engedélyt kell kérni.
2.    a 1992. február 15. után fúrt kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni.
NEM SZERETNÉM TOVÁBB HASZNÁLNI A KUTAM, SŐT, MÁR BE IS TEMETTÜK, DE NINCS HIVATALOS PAPÍROM RÓLA. MOST MIT KELL TEGYEK?
Ilyen esetben megszüntetési engedélyt kell kérni. (A formanyomtatvány IDE kattintva letölthető.)
MI AZ ENGEDÉLYEZÉS MENETE?
• Szakember felkeresése, időpont egyezetés a helyszíni szemléhez és a dokumentáció kiállításához.
• Kész dokumentáció benyújtása a jegyzőnek vagy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
• Az illetékes hatóság határozatot küld a kút engedélyezéséről.
KI ÁLLÍTJA KI AZ ENGEDÉLYEZTETÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓT?
Fúrt kút esetében szakember állíthatja ki a dokumentációt. Ásott kút esetében lentebb olvasható, mikor szükséges szakembert igénybe venni.
FÚRT KÚT ENGEDÉLYEZTETÉSÉHEZ MINDEN ESETBEN SZÜKSÉGES SZAKEMBER?
Igen, fúrt kút esetében mindenképp szükséges a szakember a fennmaradási kérelem kiállításához.
ÁSOTT KÚT ENGEDÉLYEZTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKEMBER?
Ásott kút engedélyeztetéséhez akkor nem szükséges szakember ha a kút az alábbi feltételeknek megfelel:
• a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
• a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
• 500 m3/év vízigénybevétel alatti
• a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
• magánszemély a kérelmező
• a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
• a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
Ha a kút nem teljesíti valamelyik feltételt, szükséges a szakember.
HA ÁSOTT KUTAM VAN ÉS A FENTEBBI FELTÉTELEKET TELJESÍTI, MAGAM IS KIÁLLÍTHATOM A KÉRELMET?
Igen. A helyi önkormányzat jegyzőjétől kérhet formanyomtatványt, amelyet ki kell tölteni. 
NEM TUDOM KI ÉS MIKOR FÚRTA/ÁSTA A KUTAT, ÍGY IS LEHET ENGEDÉLYT KÉRNI?
Igen, ezek ismerete nélkül is lehet engedélyt kérni.
Köszönettel: Szászvár Nagyközség Önkormányzata
A fenti tájékoztató az 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) alapján készült, mely szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

letölthető kérelem


HIRDETMÉNY

Tájékoztatás földalap hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)


 

zarva

 


 

 HIRDETMÉNY

Magyaregregyi Máré Vára Vadásztársaság területén gazdálkodó földhasználók tájékoztatására.


Közérdekű adatigénylés

Adatvédelmi tisztviselő

Dániel Balázs ügyvéd

7624 Pécs, Jurisics M. u. 5.

30/366-7814